Производство и доставка бетона по Самаре и Самарской области

Бетон М800 B15 F50 W2 на карбонатном щебне